امروز  دوشنبه,۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
علت کمیاب بودن لوازم التحریرایرانی اسلامی درماهنشان گران بودن آن است
۲۲ شهریور ۱۳۹۳
. نظر . نظر
به گزارش اوج بیداری : شخصیت های کارتونی وهالیوردی غربی برروی لوازم التحریر باعث می شد سبک زندگی غربی دربین کودکان ونوجوانان ایرانی ترویج پیداکرده ...

شخصیت های روی لوازم التحریر برای کودکان از یک طرح فراتر هستند و در تخیل آنها نقش یک دوست یا یک قهرمان را دارند، اما  این دوستان بیشتر رنگ و بوی غربی به خود گرفته وفرزندان ایرانی بیشترین وقت های خودرا با عکس های این شخصیت های غربی می گذراندند که رفتار وحرکات کودکان این پیام را می رساند این شخصیت هاتا چه حدی تأثیرگزاربوده ودرکنار سوادآموری فرهنگ غربی به خورد دانش آموزان داده می شود.

به گزارش اوج بیداری : شخصیت های کارتونی وهالیوردی غربی برروی لوازم التحریر باعث می شد سبک زندگی غربی دربین کودکان ونوجوانان ایرانی ترویج پیداکرده واندک اندک روش های زندگی به نوع زندگی غربی گرایش پیداکند.

این عامل باعث شد عده ای از جوانان وتولید گران ایران درصدد تولید دفتر وکتاب با آرم وبرچسب های ایرانی اسلامی باشند ودرواقع با این تهاجم فرهنگی مقابله کنند البته طرح های که تولید کردند جالب ومفید می باشد اما آیا از این تولید گران هم حمایت می شود تا محصولات فرهنگی خودرا به قیمت بهتری درجامعه توزیع کنند وآیا قیمت های این لوازم درتوان خرید مردم خصوصا روستا نشینان می باشد ؟

گزارشگراوج بیداری به سراغ  اولیا ودانش آموزان ، فروشنده های لوازم التحریر شهرستان ماهنشان رفت تا از وجود دفتروکتاب ایرانی اسلامی ، فروش آن ، استقبال مردم از این نوع طرح ها گزارشی تهیه کند که به جز یک فروشنده ی لوازم التحریردرماهنشان خبری از لوازم التحریرایرانی اسلامی نبود .

گفتنی است : دلیل بیشترفروشندها و نبود لوازم التحریر ایرانی اسلامی دراین شهرستان گران بودن این لوازم می باشد .

رحمانی دانش آموز مقطع ابتدایی درگفتگو با خبرنگار اوج بیداری اظهارکرد: من ودوستانم دوست داریم از لوازم والتحریری استفاده کنیم که تصاویرملی ومذهبی داشته باشد وقبلا که از کیف ودفتر با عکس های کارتونی غربی مثلا مرد عنکبوتی استفاده می کردیم احساس ناامنی وتقریبا ادای شخصیت کارتونی را درمی آوردیم وبا همدیگر این نوع بازی ها را انجام می دادیم وبرایمان جذابیتی هم داشت اما به مروررفتارمان خودبه خود عجیب وخشن می شد که خداراشکر با کمک بزرگترها وپدرومادرمان  کم کم ازاین نوع شخصیت هادور شده والان دوست دارم لوازمی که استفاده می کنم تمثال های آدم های باشخصیت ویا چیز برتری باشد ورفتار وکردار آدم های باشخصیت همیشه جلوی چشمانم باشد اما پیداکردن این نوع لوازم بسیار مشکل وکمی هم گران است .

 

4133313

 

4133314فروشنده ای هم درگفتگو با خبرنگاراوج بیداری افزود: به علت گران بودن لوازم التحریر ایرانی اسلامی ازاین نوع محصولات نمی توانیم برای فروش بیاوریم .

 

4133316مادری درگفتگو با گزارشگر اوج بیداری اظهارداشت : من خودم دوست دارم فرزندم با تربیت دینی ومعنوی باربیاد وابزارووسایل مدرسه وموردنیازی که استفاده می کندومدام با آن سروکاردارد ایرانی اسلامی باشد، اما متأسفانه چنین لوازم التحریری پیدانکردم ومجبورم طرح های حداقل ساده برای فرزندم تهیه کنم چرا که شخصیت های مثلا باربی برای دخترم مناسب نیست ومیترسم درآینده ازاین نوع شخصیت های کارتونی الهام بگیرد والگو ومنش آن چنین عروسک های باشد .

4133315

4133317

 

4133318

 

4133319

 

4133320

اولیا دانش آموزی درگفتگو با خبرنگاراوج بیداری چنین پاسخ داد: همه ما پدرومادر ها دوست داریم فرزندانمان درکنارتربیت اسلامی وآموزش اسلامی از لوازم التحریر ایرانی اسلامی استفاده کنند که چنین طرح هایی خیلی خوب ومناسب واما البته کمی دیر درجامعه ایرانی تولید می شود که این بهتر است کمی قیمت های آنها مناسب بوده ودرتوان همه مردم ایران باشد .

4133321

 

4133322

رستمی اظهارداشت: استقبال مردم ودانش آموزان از لوازم التحریر بیشتر است اما به دلیل گرانی ماهم درحد خیلی کم توانستیم وارد کنیم واولیا دانش آموزان هم با قیمت زیاد راضی نیستند.4133324

4133323هاشمی معاونت پرورشی آموزش وپرورش شهرستان ماهنشان درگفتگو با خبرنگاراوج بیداری گفت: لوازم التحریرایرانی اسلامی دردست بخش خصوص بوده وبه همین علت ما زیاد نمی توانیم وارداین قسمت شده  واجبارکنیم که حتما اولیا ودانش اموزان ازاین نوع لوازم استفاده کنند ولی درهمایش اولیا دانش آموزان رییس آموزش وپرورش ماهنشان به اولیا سفارش کرد که  لوازم التحریرمورد نیاز دانش اموزان  از نوع ایرانی واسلامی  ویا حداقل از  نوع ساده آن باشد .

 

  کد مطلب: 7740  

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

اخبار ماهنشان
اوقات شرعی ماهنشان dana yatimkhane006 nashrkhabar nashrkhabar nashrkhabar